Pest Control – Zwalczanie szkodników

Pest Control icon RGB

Gazowanie i fumigacja zboża

Home /
Pest Control

Na czym polega gazowanie, fumigacja zboża?

Fumigacja zboża, czyli jego gazowanie, polega na wtłaczaniu do silosów i magazynów specjalnych środków chemicznych. Najczęściej jest to fosforowodór. Wykorzystuje się przy tym cylindry i przewody, które doprowadzają preparat do wybranych miejsc uwalniania gazu.

Gazowanie zboża pozwala na dokładną penetrację plonów. Cząstki wpuszczonego gazu mieszają się z powietrzem, co pozwala na zwalczenie małych gryzoni i owadów. Podczas fumigacji kontroluje się stężenie fumigantów. Do pomiarów gazu wykorzystuje się mechaniczne pompki z rurkami i detektory fotojonizacyjne.

Jak przebiega fumigacja zboża?

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa podczas fumigacji i aby jej efekty były satysfakcjonujące, całą procedurę dzieli się na kilka etapów:

 • proces zwalczania szkodników zaczyna się od inspekcji pomieszczeń przeznaczonych do gazowania

  Diagnozuje się wtedy, jakie szkodniki zagrażają zbożom, wybiera się preparat, który będzie wykorzystany do fumigacji. Inspekcja pomieszczeń przeznaczonych do gazowania polega także na zweryfikowaniu ich szczelności;

 • kolejnym etapem jest uwalnianie gazu do pomieszczenia

  To właśnie wtedy w silosach, magazynach pojawia się środek chemiczny w formie gazu, który wywołuje paraliż owadów czy gryzoni oraz ich problemy z oddychaniem. Cała procedura nie wpływa na jakość magazynowanego zboża. Podczas wpuszczania preparatu do pomieszczenia konieczne jest także uważane monitorowanie gazowanego obiektu;

 • fumigację kończy odwietrzanie, czyli usuwanie gazu;

  Usuwa się wtedy folię fumigacyjną, otwiera drzwi, okna i przeprowadza dokładne pomiary stężenia gazu. Na początku ma ono taki poziom, aby można było wejść do pomieszczenia w środkach ochrony układu oddechowego. Następnie, kiedy stężenie gazu jest niewielkie, do magazynu wchodzą specjaliści. Zarówno wpuszczanie fumigantu, jak i odwietrzanie, to zadania, które wymagają stałego nadzoru.

  Pomiary stężenia gazu itp. są przeprowadzane zawsze zgodnie z procedurami bezpieczeństwa. Kiedy fumigant przestaje już być zagrożeniem dla człowieka, następuje udostępnienie gazowanego obiektu właścicielom.

Zadzwoń do nas!

605473950

Zbiory zboża mogą zostać bezpowrotnie zniszczone, jeżeli zaczną w nich żerować szkodniki zbożowo-mączne. Dlatego tym, którzy chcą uniknąć ogromnych strat, proponujemy usługę fumigacji zboża.

Przekonaj się, że gazowanie zboża to same korzyści i sposób na maksymalną ochronę zbiorów przed szkodnikami. Wybierz nasze usługi, a kompleksowo zajmiemy fumigacją. Zadbamy o twój magazyn, silos jeszcze przed rozpoczęciem gazowania zboża, o zabezpieczenie gazowanego pomieszczenia, a także profesjonalnie je odpowietrzymy.

Środki używane do gazowania zboża

Środki ochrony roślin stosowane obecnie do gazowania zboża to fumiganty na bazie fosforowodoru. Związek ten to pestycyd – gdy zostaje on rozpylony w pomieszczeniu, powstaje mieszanina gazu z powietrzem. Skutecznie penetruje ona zbiory i zwalcza szkodniki.

Gazowanie zboża i silosów – dlaczego warto nam zaufać?

Fumigację przeprowadzamy jedynie w szczelnych obiektach – zanim rozpoczniemy gazowanie zboża, dbamy o uszczelnienie budynku. Obliczamy objętość pomieszczenia, tak aby dobrać odpowiednią mieszaninę gazu – jej rodzaj i ilość. Priorytetem jest dla nas także przeprowadzenie fumigacji zboża bez szkody dla otoczenia. Dlatego wykonując gazowanie silosów czy magazynów, dbamy o:

 • ustanowienie strefy bezpieczeństwa i rozmieszczenie znaków ostrzegawczych;

 • ostateczną kontrolę pomieszczeń obiektu – jeżeli jest to konieczne, wykonujemy uszczelnianie pomieszczenia przeznaczonego do gazowania;

 • uważny monitoring podczas wpuszczania fumigantu do pomieszczenia i w czasie odwietrzania. Korzystamy w tym czasie z nowoczesnych metod wykrywania gazu.

Zgłoś się do nas w sprawie gazowania zboża fosforanem – zadbamy, aby cały proces przebiegł bezpiecznie, zgodnie ze standardową procedurą. Zatroszczymy się o to, aby szkodniki nie opanowały i nie zniszczyły Twoich zbiorów!

Pozostałe usługi

Sprawdź również inne usługi.

Deratyzacja

Deratyzacja, czyli odszczurzanie, ma na celu zwalczenie szczurów i myszy w danym obiekcie.

Ozonowanie

Ozonowania polega na oczyszczaniu powietrza ozonem, czyli tlenem w formie cząsteczki złożonej z trzech atomów.

Dezynfekcja

Aby skutecznie i szybko się ich pozbyć, warto zdecydować się na przeprowadzenie profesjonalnej dezynfekcji pomieszczeń.