Pest Control – Zwalczanie szkodników

Pest Control icon RGB

Monitoring HACCP

Home /
Pest Control

HACCP w przemyśle spożywczym

Zgodnie z obowiązującymi przepisami producenci, dystrybutorzy oraz przetwórcy żywności są zobligowani do wdrażania systemu HACCP. Ma to na celu regularne lustrowanie zakładu, sklepu, restauracji pod kątem tego, czy znajdują się w nim czynniki mogące negatywnie wpływać na żywność. Cykliczne monitorowanie obiektu pozwala na szybkie wykrycie potencjalnego zagrożenia w postaci szkodników oraz jego wyeliminowanie.

Monitoring HACCP – na czym polega i po co się go robi?

System HACCP może być wdrożony jedynie przez wyspecjalizowane zakłady zwalczania szkodników. Przeprowadzanie monitoringu polega na realizowaniu siedmiu zadań. Są to:

 1. Ocena zagrożenia pojawienia się szkodników i wskazania środków zapobiegawczych.

 2. Identyfikacja krytycznych punktów kontroli (CCP).

 3. Ustalenie limitów krytycznych.

 4. Opracowanie planu monitorowania obiektu i wdrożenia systemu kontroli zagrożeń.

 5. Zaplanowanie działań korygujących – w sytuacji, gdy punkt krytyczny nie spełnia wymagań.

 6. Opracowanie procedur weryfikacji systemu.

 7. Opracowanie procedur prowadzenia dokumentacji dotyczącej cyklicznego monitoringu.

System HACCP i program zwalczania szkodników jest inny dla każdego obiektu. Podczas jego opracowywania bierze się pod uwagę specyfikę danego zakładu, produkowanej oraz magazynowanej w nim żywności. Natomiast oceniając, czy w obiekcie pojawiły się szkodniki, wykorzystuje się karmniki deratyzacyjne, chwytacze gryzoni, pułapki feromonowe i z atraktantem, a także lampy owadobójcze.

Zadzwoń do nas!

605473950

Monitoring HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points), czyli System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, to jeden ze skuteczniejszych sposobów monitoringu, a w efekcie – metod zwalczania szkodników. Jest on wykorzystywany w zakładach zajmujących się przetwórstwem, przygotowywaniem, magazynowaniem, transportem oraz dystrybucją żywności.

Korzystając z naszych usług, masz pewność, że monitoring HACCP umożliwi szybkie wykrycie szkodników i ich błyskawiczne zwalczenie. Dowiedz się więcej o tym systemie, który pozwala zapewnić bezpieczeństwo żywności – ochronę przed insektami i gryzoniami.

Wdrożenie systemu HACCP i dobra praktyka higieniczna (GHP)

Wdrożenie GMP i GPH jest konieczne, jeżeli w danym obiekcie ma być prowadzony monitoring HACCP.

GMP to Dobra Praktyka Produkcyjna, czyli zbiór reguł, których przestrzeganie gwarantuje zapewnienie wysokich standardów w poszczególnych procesach produkcji spożywczej. Natomiast GHP to Dobra Praktyka Higieniczna. Do jej wymagań należą:

 • zapewnienie właściwej lokalizacji zakładu, lokalu gastronomicznego – nie mogą one działać w miejscu, w którym znajdują się materiały zagrażające bezpieczeństwu żywności;

 • zadbanie o funkcjonalny układ pomieszczeń;

 • zapewnienie niezbędnych maszyn i urządzeń mogących mieć kontakt z żywnością;

 • procesy mycia w dezynfekcji – regularne, codzienne czyszczenie oraz dezynfekowanie maszyn i powierzchni;

 • zadbanie o zaopatrzenie obiektu w wodę;

 • kontrola odpadów;

 • monitoring szkodników.

Profesjonalna ochrona obiektów przed szkodnikami

Na integrowane metody zwalczania szkodników (IPM) stosowane w zakładach spożywczych, restauracjach składają się wszystkie dostępne sposoby zwalczania groźnych insektów i gryzoni. To także opracowany dla danego obiektu program profilaktyki.

Zgłoś się do nas, a profesjonalnie zajmiemy się monitoringiem, ocenimy, jakie ryzyko pojawienia się szkodników istnieje w Twoim zakładzie. Zapewnimy też maksymalną skuteczność przeprowadzanych zabiegów interwencyjnych, jeżeli okaże się, że w obiekcie żerują insekty lub gryzonie.

Zatroszcz się o prawidłowe i skuteczne wdrożenie systemu HACCP – zaufaj zawodowcom z Pest Control!

Pozostałe usługi

Sprawdź również inne usługi.

Deratyzacja

Deratyzacja, czyli odszczurzanie, ma na celu zwalczenie szczurów i myszy w danym obiekcie.

Ozonowanie

Ozonowania polega na oczyszczaniu powietrza ozonem, czyli tlenem w formie cząsteczki złożonej z trzech atomów.

Dezynfekcja

Aby skutecznie i szybko się ich pozbyć, warto zdecydować się na przeprowadzenie profesjonalnej dezynfekcji pomieszczeń.